De inboedelverzekering, een zeer belangrijke verzekering 0 784

Tijdens ons leven zullen we als mensen eigenaar worden van twee verschillende soorten eigendommen. In eerste instantie zijn er de spullen die verplaatst kunnen worden. Het gaat daarbij dan om kleine spullen zoals bijvoorbeeld keukengerei, de spullen die worden gebruikt in de badkamer, etc. Voor al deze spullen geldt dat ze toebehoren tot de inboedel waarover we beschikken. Daarnaast is er echter ook nog de zogenaamde opstal. Hieronder valt alles wat vast zit aan de woning. Denk hierbij niet alleen aan de constructie van het pand in kwestie, maar dus ook aan bijvoorbeeld de infrastructuur van de badkamer en de keuken. Op deze pagina gaan we het specifiek hebben over de inboedelverzekering, de verzekering die ervoor zorgt dat schade aan de inboedel van je woning altijd op een efficiënte manier kan worden verzekerd.

Waarom is je inboedel verzekeren in de praktijk zo belangrijk?

Wanneer je even goed in je woning om je heen kijkt zal je tot de vaststelling komen dat er meer dan waarschijnlijk een groot aantal verschillende spullen in terug te vinden zijn. Voor veel van deze spullen geldt dat ze bij een eventuele verhuis gewoon meegenomen kunnen worden naar het nieuwe adres. Wanneer je de waarde van al deze verschillende spullen bij elkaar op zou gaan tellen zou je tot de vaststelling komen dat deze toch behoorlijk aanzienlijk is. Wanneer er zich dan een bepaald voorval voordoet waarbij de spullen worden beschadigd of vernietigd spreekt het voor zich dat je daar niet graag volledig zelf de financiële gevolgen van zal willen dragen. Als je er niet voor hebt gekozen om een inboedelverzekering af te sluiten zal dat helaas toch wel degelijk het geval zijn.

Hoe kan je een inboedelverzekering afsluiten?

Als je een inboedelverzekering wenst af te sluiten zal je er rekening mee willen houden dat dit op twee verschillende manieren kan gebeuren. Veel mensen weten dit niet en denken dat deze verzekering altijd over dezelfde dekkingen beschikt. Dat is dus niet het geval, integendeel. Ben jij benieuwd naar welke twee mogelijkheden er precies bestaan? Je ontdekt ze beiden hieronder.

1.) De extra uitgebreide inboedelverzekering

De eerste optie die je hebt is de zogenaamde extra uitgebreide inboedelverzekering. Voor deze verzekering geldt dat ze standaard al verschillende dekkingen voorziet. In eerste instantie is er bijvoorbeeld sprake van de dekking voor schade als gevolg van een brand of explosie. Daarnaast is het namelijk eveneens zo dat er sprake kan zijn van diefstal van de inboedel of schade als gevolg van een inbraak. Voor al deze verschillende schadegevallen geldt dat ze standaard zonder probleem kunnen worden gedekt door de extra uitgebreide inboedelverzekering.

2.) De allrisk inboedelverzekering

Er is echter ook nog een tweede mogelijkheid waar je voor kan kiezen. Voor menig aantal mensen geldt namelijk in de praktijk dat ze van mening zijn dat de standaard extra uitgebreide inboedelverzekering niet voldoende dekking voorziet. Zij willen namelijk graag dat ook de schade die ze zelf veroorzaken aan de inboedel kan worden gedekt. Dat is mogelijk, maar in dat geval moet je er wel voor kiezen om een allrisk inboedelverzekering af te sluiten. Voor deze allrisk geldt dat ze uiteraard een stukje duurder uitvalt in vergelijking met de extra uitgebreide verzekering, maar je krijgt er wel een ontzettend belangrijke dekking in de vorm van de zelf veroorzaakte schade bij.

Welke aanvullende dekkingen bestaan er voor de inboedelverzekering?

Hoe interessant de dekkingen uit de twee standaard inboedelverzekeringen in de praktijk ook mogen zijn, je zal steevast kunnen vaststellen dat het voor veel mensen ook aan te raden kan zijn om te kiezen voor één of meerdere van de aanvullende dekkingen die er bestaan. In totaal maken we wat dit betreft een onderscheid tussen drie verschillende mogelijkheden. Welke mogelijkheden dit nu precies zijn en welke meerwaarde ze met zich meebrengen ontdek je direct hieronder.

1.) De buitenhuisdekking

De eerste aanvullende verzekering die je kan afsluiten voor je inboedelverzekering is de zogenaamde buitenhuisdekking. Hiervoor geldt dat ze door de jaren heen eigenlijk alleen maar belangrijker is geworden. Dat is het gevolg van het feit dat deze verzekering het mogelijk maakt om je kostbare spullen ook in te dekken wanneer ze zich niet in de woning bevinden. Dat is bijvoorbeeld het geval in de trein, wanneer je in de wachtzaal van de dokter zit, maar ook wanneer je bijvoorbeeld eigenaar bent van een caravan of een mobilhome. Voor ontzettend veel mensen kan deze dekking ontzettend interessant zijn om af te sluiten. Mogelijks ben jij daar één van!

2.) De glasverzekering

De glasverzekering is een niet onbelangrijke extra dekking die kan worden toegevoegd aan de standaard inboedelverzekering. Voor deze dekking geldt zoals de naam al aangeeft dat ze schade dekt die ontstaat aan het glas dat zich in je woning bevindt. In heel wat woningen zijn uiteraard behoorlijk wat raampartijen terug te vinden. Dit als gevolg van het feit dat veel mensen houden van natuurlijk naar binnenvallend daglicht. Wanneer dat eveneens geldt voor jou kan de glasverzekering een meer dan te overwegen verzekering zijn. Dit niet in het minst omdat een bal door de ruit zo is gebeurd. Is dat het geval en beschik je enkel en alleen over een standaard verzekering voor je inboedel? Dan zal je kunnen vaststellen dat deze ruitschade niet zal zijn gedekt.

3.) De kostbaarhedenverzekering

De laatste aanvullende dekking die je toe kan voegen aan je inboedelverzekering is de zogenaamde kostbaarhedenverzekering. Standaard is het zo dat alle inboedel door jouw verzekering zal worden gedekt tegen de zogenaamde aankoopwaarde. Met andere woorden, het bedrag dat jij oorspronkelijk voor je aankoop hebt betaald zal worden gedekt en bij schade worden gecompenseerd. Als je kiest voor het afsluiten van een kostbaarhedendekking voor bepaalde stukken die deel uitmaken van je inboedel is dat niet het geval. In die situatie zal je dan ook kunnen vaststellen dat het de actuele waarde is welke zal worden gedekt. Dit kan interessant zijn voor:

  • Kunstwerken;
  • Verzamelobjecten;
  • Antieke meubels;

Voor alles waarvan je denkt dat het in waarde zal stijgen na verloop van tijd kan de kostbaarhedendekking een interessante keuze zijn. Je moet er alleen wel rekening mee houden dat deze extra dekking ook een stevige meerprijs op de polis met zich mee kan brengen. Bepaal dus altijd voor jezelf of de extra zekerheid die deze dekking weet te bieden de meerprijs echt waard is of niet.

Klik hier voor meer informatie over de verzekeringen van Alpina Verzekeringen.

Previous ArticleNext Article

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest populaire onderwerpen

Aanbevolen