Wat moet je allemaal weten over de motorverzekering? 0 1180

Het spreekt voor zich dat een motor toebehoort aan de groep met gemotoriseerde voertuigen. Dit betekent dat er in Nederland een wettelijke verplichting geldt om deze te laten verzekeren. Het afsluiten van een motorverzekering lijkt op het eerste zicht een koud kunstje. Toch zal je in de praktijk kunnen vaststellen dat er best een aantal verschillende zaken zijn waar je rekening mee zal willen houden. Indien je van plan bent om een verzekering voor je motor af te sluiten zal je dan ook kunnen vaststellen dat je eerst even voor jezelf dient uit te maken aan welke eisen die precies moet voldoen. Alleen wanneer je dat doet zal je immers de interessantste optie er meteen tussenuit kunnen halen. In ieder geval, wil jij ook graag je motor verzekeren? Dan kan de informatie op deze pagina je daar zeker en vast mee verder helpen.

In welke vormen kan je een motorverzekering allemaal afsluiten?

De ene motorverzekering is de andere niet. Zoveel zal ongetwijfeld wel al duidelijk zijn. Bij het vergelijken van de verschillende motorverzekeringen op de markt zal je dan ook kunnen vaststellen dat zowel de verschuldigde premie als de dekkingen aanzienlijk kunnen verschillen. Wil je graag een goed beeld krijgen van de verschillende mogelijkheden waar je op dit vlak over beschikt? Dan is het zeker interessant om rekening te houden met de aanwezigheid van onderstaande verzekeringen.

De WA motorverzekering

De meest eenvoudige motorverzekering om af te sluiten is de zogenaamde WA-verzekering. Het gaat hierbij om een verzekering die enkel en alleen een dekking biedt voor schade aan derden. Deze verzekering wordt in de praktijk dan ook hoofdzakelijk afgesloten omwille van de lage premie die eraan verbonden is. Voor alle duidelijkheid, indien je ervoor kiest om deze verzekering af te sluiten zal je op geen enkele manier kunnen rekenen op een indekking van schade aan de eigen motor.

De WA+ beperkt casco motorverzekering

De tweede motorverzekering waar je voor zou kunnen kiezen is de zogenaamde WA+ beperkt casco verzekering. Het betreft hier een verzekering die je voor je motor kan afsluiten die over een niet onaanzienlijk aantal dekkingen beschikt. Het gaat hierbij onder meer om de volgende:

  • Ontstane schade als gevolg van een brand of explosie;
  • Schade die is ontstaan tijdens een inbraak of door een diefstal;

Door te kiezen voor deze verzekering voor je motor kan je dus rekenen op de aanwezigheid van de standaard WA-dekking, maar dan wel aangevuld met enkele potentiële schadegevallen aan het eigen voertuig. Door te opteren voor het afsluiten van deze verzekering voor je motor zal je kunnen vaststellen dat je op vlak van premie het midden kan houden tussen de WA- en de allriskverzekering.

De WA+ volledige casco motorverzekering

De meest complete motorverzekering die op de markt verkrijgbaar is, is de zogenaamde WA+ volledige casco verzekering. Het betreft hier een verzekering die je voorziet van alle dekkingen waar je mogelijks aanspraak op kan maken. Met andere woorden, niet alleen wordt de schade aan derden gedekt, daarnaast kan je ook rekenen op een optimale dekking van schade die aan jouw eigen motor is ontstaan. Belangrijke voorwaarde is uiteraard wel dat je deze schade niet moedwillig hebt veroorzaakt. Dat spreekt evenwel voor zich. In ieder geval, wil je er graag zeker van zijn dat jouw motor op de meest optimale wijze wordt gedekt? Kies dan voor de allrisk motorverzekering!

De aanvullende dekkingen voor een verzekering

Buiten de standaard dekkingen zal je kunnen vaststellen dat het mogelijk is om je motorverzekering nog te voorzien van een aantal aanvullende dekkingen. Voor heel wat mensen geldt dat ze het gevoel hebben dat ze met één van de standaard verzekeringen niet voldoende zijn gedekt. Dat kan gelukkig worden opgelost. Je kan er in de praktijk dan ook voor kiezen om één of meerdere aanvullende dekkingen af te sluiten. Denk op dit vlak onder meer aan de volgende:

  1. Een schadeverzekering voor opzittenden;
  2. Een ongevallenverzekering;
  3. De rechtsbijstandsverzekering voor opzittenden;

De bovenstaande drie aanvullende dekkingen zouden mogelijks ook voor jouw motorverzekering de moeite waard kunnen zijn om te overwegen. Het spreekt voor zich dat veel op dit vlak afhankelijk is van de manier waarop je, je motor gebruikt. Heel wat mensen kiezen voor het kopen van een motor omdat ze bijvoorbeeld graag bij mooi weer een ritje willen maken. Indien dat ook geldt voor jou en je dus met andere woorden je motorverzekering hebt aangekocht voor eerder recreatieve doeleinden zal je wellicht geen aanvullende dekkingen willen afsluiten. De meerprijs weegt dan immers doorgaans helemaal niet op tegen het risico dat je loopt op significante schade.

Hoe wordt de premie van je verzekering berekend?

Het spreekt voor zich dat je in de praktijk ook graag zal willen weten met welke premie je rekening moet houden voor wat het afsluiten van een geschikte motorverzekering betreft. Voor het berekenen van deze premie wordt er met een behoorlijk aantal verschillende zaken rekening gehouden. Het gaat hierbij niet alleen om het soort verzekering die je afsluit, maar ook om nog heel wat andere zaken die eveneens ongelofelijk belangrijk zijn. Welke precies? Dat ontdek je hieronder.

1.) De leeftijd van de verzekeringnemer

Voor jonge verzekeringnemers geldt dat ze doorgaans als risicovoller worden bestempeld. Dit zorgt er in de praktijk niet zelden voor dat verzekeringnemers die de leeftijd van minstens 30 jaar hebben bereikt doorgaans kunnen rekenen op een aantrekkelijke korting op hun motorverzekering.

2.) Eventuele opgebouwde schadevrije jaren

Het is natuurlijk best mogelijk dat je motor niet het eerste gemotoriseerde voertuig is dat je wil laten verzekeren. Dit kan er dan ook voor zorgen dat er in de praktijk reeds sprake is van bepaalde opgebouwde schadevrije jaren. Is dat het geval? Dan zal je hierdoor kunnen rekenen op een aantrekkelijke besparing op de verschuldigde premie voor de verzekering voor je motor.

3.) De postcode van je woonplaats

In bepaalde steden of dorpen zijn er statistisch gezien meer ongevallen dan in andere plaatsen het geval is. Dit zijn gegevens die ook door verzekeraars mee in overweging worden genomen bij het bepalen van de premie die moet worden betaald. Het is dus best mogelijk dat een bepaald familielid in een andere plaats voor precies dezelfde motorverzekering meer of minder betaalt dan jij. Dit lijkt misschien op het eerste zicht een beetje vreemd, maar het is dus wel degelijk een niet onbelangrijke factor om rekening mee te houden bij het laten uitvoeren van een motorverzekering berekening.

Previous ArticleNext Article

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest populaire onderwerpen

Aanbevolen